Sirdal Kyrkje

Vigsel

Går de i giftetankar? Kanskje de drøymer om eit stort kyrkjebryllaup, eller eit bryllaup berre for nokre få. Det kan de avtale med presten. Kyrkjerommet gjev ei flott ramme for ei høgtidsstund. Ein kan også ha velsigning av ekteskap i kyrkja dersom ein har gifta seg borgarleg. Meir om vigsel kan du lese på nettstaden til den norske kyrkja. 

Har de spørsmål kring vigsel i kyrkja eller ønskjer de å avtale tid og stad for vigsel, ta kontakt med soknepresten på tlf 38 37 16 00 eller e-post rpe@sirdal.kyrkja.no

Prøving av ekteskap skjer ved folkeregisteret. Ta kontakt med folkeregisteret i kommunen der de bur i god tid før vigsel.

I tillegg treng presten som skal vie dykk nokre opplysningar. Vi har laga eit elektronisk skjema som vi ber dykk sende til oss.

Aktuelle lenker:
Om vigsel på nettstaden til den norske kyrkja.
Elektronisk skjema med opplysningar om brurefolket

Aktiviteter
Tonstad barnekor
Tonstad barnekor
Sprell Levande
Sprell Levande
Konfirmantar
Konfirmantar
Tonstad Soul Children
Tonstad Soul Children
Babysong
Babysong
Sirdal Blandakor
Sirdal Blandakor
Fairtrade       Kirkens Nødhjelp       Level Samliv       Nettkyrkja       Kirkens SOS       

Nyttig

Sirdal Kyrkjelyd


Kyrkjesenteret, Tonstadvegen 25
4440 Tonstad

Postboks 133
4441 Tonstad
38 37 16 00
38 37 16 01
post@sirdal.kyrkja.no
876993112
Tysd-torsd 08.00 -15.00 (kan vere stengt pga møter og anna)

Kilde: www.sirdal.kyrkja.no

Sirdal Kyrkjelyd

Kyrkjesenteret, Tonstadvegen 25
4440 Tonstad
Postboks 133
4441 Tonstad
38 37 16 00
38 37 16 01
post@sirdal.kyrkja.no
876993112
Tysd-torsd 08.00 -15.00 (kan vere stengt pga møter og anna)