Sirdal Kyrkje

Gravferd

Her kan du finne informasjon om grav og gravminne ved kyrkjegardane i Sirdal. Dersom du følgjer lenka nedanfor, kan du lese meir om korleis du skal gå fram når du skal skaffe eit gravminne og stelle ei grav. Der finn du også dei lokale kyrkjegardsvedtektene. Vi har kyrkjegardar ved alle dei fire kyrkjebygga våre, Haughom kapell, Tonstad kyrkje (Skeihaugen), Lunde kyrkje og Kvævemoen kapell.

Det er ein ny gravferdsliturgi som opnar opp for større deltaking blant dei pårørande i sjølve seremonien. På nettstaden til den norske kyrkje, fin du meir om gravferd i kyrkja.

Til dei som skal ha gravferd, og ikkje skal engasjere gravferdsbyrå har vi utarbeidd ei enkel huskeliste.

Aktuelle lenker
Om gravferd på nettstaden til den norske kyrkje
Meir informasjon om grav og gravminne ved kyrkjegardane i Sirdal  NB: Dette er ein eldre brosjyre, kor det diverre står feil pris på feste av grav. Riktig pris er kr 1000,- for 10 år. 
Du er velkomen til å søke i gravregisteret for kyrkjegardane i Sirdal.
Huskeliste for dei som ikkje ønskjer å engasjere gravfersbyrå ved gravferd

Aktiviteter
Tonstad barnekor
Tonstad barnekor
Sprell Levande
Sprell Levande
Konfirmantar
Konfirmantar
Tonstad Soul Children
Tonstad Soul Children
Babysong
Babysong
Sirdal Blandakor
Sirdal Blandakor
Fairtrade       Kirkens Nødhjelp       Level Samliv       Nettkyrkja       Kirkens SOS       

Nyttig

Sirdal Kyrkjelyd


Kyrkjesenteret, Tonstadvegen 25
4440 Tonstad

Postboks 133
4441 Tonstad
38 37 16 00
38 37 16 01
post@sirdal.kyrkja.no
876993112
Tysd-torsd 08.00 -15.00 (kan vere stengt pga møter og anna)

Kilde: www.sirdal.kyrkja.no

Sirdal Kyrkjelyd

Kyrkjesenteret, Tonstadvegen 25
4440 Tonstad
Postboks 133
4441 Tonstad
38 37 16 00
38 37 16 01
post@sirdal.kyrkja.no
876993112
Tysd-torsd 08.00 -15.00 (kan vere stengt pga møter og anna)