Sirdal Kyrkje

Råd og utval

I soknerådet sit følgjande medlemmer for perioden 2015-2019:

Aud Ingrid Fidjeland (leiar 2015-2016)
Tor Arne Liland
Ingunn Tonstad
Hanne Fodstad
May Bente Øksendal Ousdal
Gunnlaug Seland

Rolf Petter Eriksen, sokneprest
Egil Netland, kommunen sin representant

1. vara: Einar Samslått
2. vara: Gerd Åshild Ueland
3. vara: Mari Halvorsen
4. vara: Turid Skregeli
5. vara: Erling Skaar

Siri Ovedal, vara for kommunen sin representant
 

Kyrkjeleg administrasjonsutval
Aud Ingrid Fidjeland (leiar)
Hanne Fodstad
Tor Arne Liland
Kjetil Øygard Eidevik, arbeidstakarrepresentant
Dagleg leiar er sekretær for adm.utv.

 

Forhandlingsutval:
Gunnlaug Seland
May Bente Øksendal Ousdal
Henning Huseby Jansen

 

Gudstenesteutval           
Anne Turid Solberg Garnica
Siv Olaug Lindeland Tonstad                                     
Gunnlaug Seland
May Bente Øksendal Ousdal
Hanne Birgitte Fodstad (leiar)
Kjetil Øygard Eidevik
Rolf Petter Eriksen
                                                               

 

Undervisnings- og konfirmantutval
Åslaug Karin Fidjeland
Ingunn Berstad Tonstad
Laila Øksendal
Grete Hegre
Arnhild Bjørndal
Inger Solveig Høyland

 

Diakoniutval
Aud Ingrid Fidjeland (leiar)
Tor Arne Liland
Erling Skaar
Ingunn Berstad Tonstad
Asta Lunde

 

Arbeidsgruppe for Grøn kyrkjelyd
May Bente Øksendal Ousdal
Sven Sandvik (leiar)
Henning Huseby Jansen

     

KN- komité                                                                        
Sven-Egil Testad                                                                 
Inger Solveig Høyland                                                                       

 

Syskenringen (frå kyrkjelyden)
Rolf Eriksen
Einar Samslått                                                            

 

Misjonsutval                                                          
Aud Ingrid Fidjeland
Sissel Agathe Bø
Henning Huseby Jansen

 

Redaksjonkomitè Kyrkje og Kultur
Sven Egil Testad
Solbjørg Tjørhom
Lars Audun Fodstad
Henning Huseby Jansen

 

Kulturutval
Magnar Undheim
Astrid Tjørhom
Brynhild Berg
Ragnhild Barbro Josdal
Hanne Fodstad (leiar)
Steinar Tjomlid
Kjetil Øygard Eidevik

 

Hausttakkefest Kvæven                                   
Jenny Kristine Fidjeland
Asta Lunde
Anna Kvæven
Ester Tjørhom

 

Komite for julefest Kvæven
Bjørg Hilde Fidjeland
Grethe Hegre
Anders Tjørhom
Kjetil Øygard Eidevik
Rolf Eriksen

 

Utvala trådte i funksjon frå  jan 2016.

Aktiviteter
Tonstad barnekor
Tonstad barnekor
Sprell Levande
Sprell Levande
Konfirmantar
Konfirmantar
Tonstad Soul Children
Tonstad Soul Children
Babysong
Babysong
Sirdal Blandakor
Sirdal Blandakor
Fairtrade       Kirkens Nødhjelp       Level Samliv       Nettkyrkja       Kirkens SOS       

Nyttig

Sirdal Kyrkjelyd


Kyrkjesenteret, Tonstadvegen 25
4440 Tonstad

Postboks 133
4441 Tonstad
38 37 16 00
38 37 16 01
post@sirdal.kyrkja.no
876993112
Tysd-torsd 08.00 -15.00 (kan vere stengt pga møter og anna)

Kilde: www.sirdal.kyrkja.no

Sirdal Kyrkjelyd

Kyrkjesenteret, Tonstadvegen 25
4440 Tonstad
Postboks 133
4441 Tonstad
38 37 16 00
38 37 16 01
post@sirdal.kyrkja.no
876993112
Tysd-torsd 08.00 -15.00 (kan vere stengt pga møter og anna)