Sirdal Kyrkje

Tilsette

Tone Marit Bjørnestad, kyrkjetenar i Tonstad kyrkje, frå 2008

Dah May Htoo, reinhaldar i Haughom kapell, frå 2012

Gunn Siri Ousdal, kyrkjetenar og reinhaldar i Lunde kyrkje, frå 2010

Gerd Åshild Ueland, Kyrkjetenar i Haughom kapell, frå 2016 (permisjon fra 01.09.17 - 28.02.18) Vikar: Erling Skaar

Bjørg Hilde Fidjeland, kyrkjetenar i Kvævemoen kapell, frå 2016

Ausra Aglinskiene, reinhaldar Kyrkjesenteret, frå 2011

Reda Staneviciene, reinhaldar Kvævemoen kapell, frå 2017

Rolf Petter Eriksen, sokneprest frå 2017  E-post: rpe@sirdal.kyrkja.no

Kjetil Øygard Eidevik, organist, frå 2013 E-post: koe@sirdal.kyrkja.no

Inger Solveig Høyland, kyrkjelydsarbeidar, frå 2011 E-post: ish@sirdal.kyrkja.no

May Tone Josdal, kyrkjelydsarbeidar skuleåret 2017/18 E-post: mtj@sirdal.kyrkja.no 

Henning Huseby Jansen, kyrkjeverge/dagleg leiar, frå 2013 E-post: hhj@sirdal.kyrkja.no 

Aktiviteter
Tonstad barnekor
Tonstad barnekor
Sprell Levande
Sprell Levande
Konfirmantar
Konfirmantar
Tonstad Soul Children
Tonstad Soul Children
Babysong
Babysong
Sirdal Blandakor
Sirdal Blandakor
Fairtrade       Kirkens Nødhjelp       Level Samliv       Nettkyrkja       Kirkens SOS       

Nyttig

Sirdal Kyrkjelyd


Kyrkjesenteret, Tonstadvegen 25
4440 Tonstad

Postboks 133
4441 Tonstad
38 37 16 00
38 37 16 01
post@sirdal.kyrkja.no
876993112
Tysd-torsd 08.00 -15.00 (kan vere stengt pga møter og anna)

Kilde: www.sirdal.kyrkja.no

Sirdal Kyrkjelyd

Kyrkjesenteret, Tonstadvegen 25
4440 Tonstad
Postboks 133
4441 Tonstad
38 37 16 00
38 37 16 01
post@sirdal.kyrkja.no
876993112
Tysd-torsd 08.00 -15.00 (kan vere stengt pga møter og anna)