Sirdal Kyrkje
Inspirerande inspirasjonssamling

Inspirerande inspirasjonssamling

Publisert: 29. August 2010
Anders Mathias Larsen holdt eit inspirande innlegg då frivillige medarbeidarar frå ulike kyrkjelydar og foreiningar var samla til inspirasjonssamling på Tonstad bedehus tysdag 24. august.

Det har blitt ein tradisjon at konfirmant- og undervisningsutvalet innbyr frivillige medarbeidarar frå ulike samanhengar til ein inspirasjonssamling i starten av haustsemesteret. Også år var det representantar frå kyrkje, bedeshusorganisasjonane, Frikyrkja, Baptistkyrkja og Filadelfia til stades.

Det blei ei flott samling for dei som var med. Om lag 15 deltok i år, men det kunne gjerne ha vore fleire. Anne Grethe G. Josdal og Per Sverre Kvinlaug hadde regien på samlinga.

PØR

Fleire bilete frå samlinga finn du her:

Kommentarer

 
Aktiviteter
Tonstad barnekor
Tonstad barnekor
Sprell Levande
Sprell Levande
Konfirmantar
Konfirmantar
Tonstad Soul Children
Tonstad Soul Children
Babysong
Babysong
Sirdal Blandakor
Sirdal Blandakor
Fairtrade       Kirkens Nødhjelp       Level Samliv       Nettkyrkja       Kirkens SOS       

Nyttig

Sirdal Kyrkjelyd


Kyrkjesenteret, Tonstadvegen 25
4440 Tonstad

Postboks 133
4441 Tonstad
38 37 16 00
38 37 16 01
post@sirdal.kyrkja.no
876993112
Tysd-torsd 08.00 -15.00 (kan vere stengt pga møter og anna)

Kilde: www.sirdal.kyrkja.no

Sirdal Kyrkjelyd

Kyrkjesenteret, Tonstadvegen 25
4440 Tonstad
Postboks 133
4441 Tonstad
38 37 16 00
38 37 16 01
post@sirdal.kyrkja.no
876993112
Tysd-torsd 08.00 -15.00 (kan vere stengt pga møter og anna)