Tonstad kyrkje


Tonstad kyrkje blei innvigd i 1852. Det skal ha vore minst to kyrkjer før på Tonstad. Den første blei riven omkring 1625, og den skal ha hatt runeinskrifter frå 1300-tallet. Den andre kyrkja blei bygd etter 1625. Fylkesarkeolog Franz-Arne Stylegaard meiner at det er sannsynlig at det kan ho vore kyrkje på Tonstad allereie i tidleg kristen tid på 1000-1100-talet.

Les mer

 

Menigheten

Tonstad kyrkje


Tonstad kyrkje blei innvigd i 1852. Det skal ha vore minst to kyrkjer før på Tonstad. Den første blei riven omkring 1625, og den skal ha hatt runeinskrifter frå 1300-tallet. Den andre kyrkja blei bygd etter 1625. Fylkesarkeolog Franz-Arne Stylegaard meiner at det er sannsynlig at det kan ho vore kyrkje på Tonstad allereie i tidleg kristen tid på 1000-1100-talet.

Les mer

 

 

Lunde kyrkje


1819 blei det reist eit kapell på Lunde. Då dei planla og byggje ny kyrkje på Tonstad i 1840-åra var det tale om å legge ned kapellet og bygge ny kyrkje for heile dalen på Hompland. I avrøystinga om dette gjekk folk i mot denne tanken. Ved kongelig resolusjon av 29. oktober 1847 blei Lunde kapell godkjent som soknekyrkje. Sirdal blei eige prestegjeld i 1854 med Tonstad som hovudsokn og Lunde som ...

Les mer

 

Menigheten

Lunde kyrkje


1819 blei det reist eit kapell på Lunde. Då dei planla og byggje ny kyrkje på Tonstad i 1840-åra var det tale om å legge ned kapellet og bygge ny kyrkje for heile dalen på Hompland. I avrøystinga om dette gjekk folk i mot denne tanken. Ved kongelig resolusjon av 29. oktober 1847 blei Lunde kapell godkjent som soknekyrkje. Sirdal blei eige prestegjeld i 1854 med Tonstad som hovudsokn og Lunde som ...

Les mer

 

 

Kvævemoen kapell


Kvævemoen kapell ligg øverst i Sirdal. Kapellet er ein av dei kyrkjene som er opne for turistar om sommaren.

Les mer

 

Menigheten

Kvævemoen kapell


Kvævemoen kapell ligg øverst i Sirdal. Kapellet er ein av dei kyrkjene som er opne for turistar om sommaren.

Les mer

 
 

 

Sirdal blandakor

Øving kvar torsdag (utanom feriar) i Tonstad kyrkje.

Les mer

Kalender